DIVINA PROVIDENCIA,TONG CUONG Valérie

Valérie Tong Cuong introduce (como preludio da súa novela) esta cita de Séneca, De la providencia:
"Soportémoslo, pues, todo con valor, porque las cosas no suceden por casualidad, como creemos, sino a su debido tiempo".
É un libro optimista, entretido e que penso deixa unha agradable sensación de confianza nos sentimentos humanos e nos cambios. Cheo de detalles entrelazados, e íntimos, da vida dos catro personaxes da historia que acaban cruzándose nalgún momento por acontecementos imprevisibles que darán xiros moi inesperados ás súas vidas. O xogo de encadenamentos, azar, casualidades... (no marco dunha gran cidade na que o anónimato e a invisibilidade tería que ser a característica máis relevante dos habitantes) centra a temática de cada historia.
Marylou, Albert, Tom e Prudence (personaxes que pasaron na súa existencia por situacións complexas) vense alterados cando a coincidencia, a sorte ou a casualidade intervén ó chou nun día da súa anónima vida.
Un libro que nos gustou en Balbordo.

0 comentarios:

Entrada más reciente Entrada antigua Inicio

Related Posts with Thumbnails

Blogger Template by Blogcrowds